Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

กลุ่มเสี่ยงต่ำพะเยาแห่ตรวจเชื้อกว่า 200 ราย เบื้องต้นไม่พบผู้ติดเชื้อ

-

กลุ่มเสี่ยงต่ำพะเยาแห่ตรวจเชื้อกว่า 200 ราย เบื้องต้นไม่พบผู้ติดเชื้อ


5 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวเข้าไปสังเกตการณ์การบริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลพะเยา – ราม อ.เมือง จ.พะเยา หลังทีมีการประกาศให้กลุ่มเสี่ยงต่ำในจังหวัดพะเยาที่ไปใช้บริการสิงห์ปาร์คในห้วงที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้าไปร่วมกิจกรรม ให้ไปทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

จากการลงพื้นที่พบกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงกว่า 10 คน เข้ารับการตรวจเชื้อในภาคเช้า ซึ่งทุกคนมีประวัติไปเที่ยวงานสิงห์ปาร์คตามห้วงเวลาที่พบผู้ติดเชื้อ และเมื่อพบว่าทางโรงพยาบาลพะเยา ราม ประกาศให้กลุ่มเสี่ยงต่ำมาทำการตรวจ จึงได้นัดหมายกลุ่มเพื่อน กลุ่มคนที่รู้จัก ให้มาทำการตรวจเพื่อแสดงความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมและตนเองจะได้สบายใจว่าจะติดหรือไม่ติด จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ไม่เป็นพาหะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นๆ

นายส่ง ( ขอสงวนนามสกุล ) อายุ 60ปี ชาวอ.ภูซาง จ.พะเยา ได้พาน.ส.เอ ( นามสมมุติ ) หลานสาว มาทำการตรวจเชื้อและตัวเองก็ต้องตรวจด้วยเช่นกัน เพราะอาศัยอยู่ใกล้ชิดกับหลานสาว เพื่อไม่ให้หลานสาวและตัวเองนำเชื้อไปสู่คนอื่นหากมีการตรวจพบเชื้อ แต่อย่างไรก็ตามทั้งตนเองและหลานสาวยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆทั้งสิ้น
นายโอภาส คำวิชัย ฝ่ายบริหาร รพ.พะเยา ราม เปิดเผยว่า ทาง รพ.พะเยา ราม ได้เปิดทำการตรวจเชื้อโควิด 19 ให้กลุ่มเสี่ยงต่ำให้กลุ่มวัยรุ่น นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ มียอดผู้มาเข้ารับการบริการจำนวน 212 คน 180คนไม่พบการติดเชื้อ และรอผลอีก 32คน โดยทาง รพ.พะเยา ราม ได้ใช้ Pcr. ( polymerse chain reaction ) ซึ่งได้รับการรับรองจากรมวิทยาศาตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว จึงอยากให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของผู้ติดเชื้อโควิด19ได้เข้ามาทำการตรวจหาเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

ทนพญ.ธรัญญา เชื้อเมือง เทคนิคการแพทย์หญิง ผจก.แผนกห้องปฏิบัติการ รพ.พะเยา ราม เปิดเผยว่า ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาของโรงพยาบาลฯ ได้รับการรับรองจากรมวิทยาศาตร์การแพทย์และการรับรองห้องตรวจโควิด 19จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช. ) ให้บริการในจ.พะเยาและใกล้เคียง โดยใช้วิธีเรียลไทม์ Pcr. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด จึงอยากให้กลุ่มเสียงที่เคยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดผู้ช่วยโควิด 19 มาทำการตรวจกับทาง รพ.พะเยา ราม เพื่อตัดวงจรการระบาดของเชื้อโควิด 19

เรื่องน่าสนใจ