พะเยาทีวีพบข้อมูลภาพยนตร์ “กว๊านพะเยา” (2515 ครรชิต-เพชรา) โดย มนัส กิ่งจันทร์  (ชุมทางหนังไทยในอดีต) เล่าไว้อย่างน่าสนใจ สรุปความว่า…

กว๊านพะเยา สร้างเมื่อ 2515 นำแสดงโดย ครรชิต-เพชรา-ประจวบ-โสภา-เมตตา-มารศรี-ถนอม-เนตรดาว-สุคนธ์-ทองฮะ-จุ่น ทรงเล็ก-สังข์ทอง-พรชัย สร้อยเพชร-สุคนธ์ สร้างโดย ส.น.อ.ภาพยนตร์ โดย สุรินทร์ ยอดยรรยง เป็นผู้อำนวยการสร้าง นคร วิเชียรโชติ ดำเนินงานสร้าง อนันต์ ชลวณิช กำกับการแสดง

กว๊านพะเยา.. สร้างเป็นหนังตั้งแต่อำเภอพะเยา ยังขึ้นอยู่กับจังหวัดเชียงราย ต่อมาปี 2520 จึงได้ยกฐานะยกเป็นจังหวัดพะเยา.. เป็นภาพยนตร์ชีวิตรักของหนุ่มสาวชาวเหนือที่ถือความรักเป็นอุดมคติ ฟัง 11 เพลงเอก ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรและมีเพลงถึง 11เพลง  โดยนักร้องลูกทุ่ง สังข์ ทองสีใส พรชัย สร้อยเพชร 

รายละเอียดจาก คุณมนัส กิ่งจันทร์ http://www.thaicine.org/board/index.php?topic=12038.0