Dream Phayao-ChiangRai

Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

กองกำลังผาเมือง ยกระดับปฏิบัติการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองแม่สาย

-

กองกำลังผาเมือง ยกระดับปฏิบัติการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองแม่สาย

โกวิทย์ บุญธรม เรื่อง/ภาพ

กองกำลังผาเมือง ยกระดับความเข้มข้นในปฏิบัติการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ อ.แม่สาย – อ.เชียงแสน จ.เชียงราย********** จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศเมียนมา กองกำลังผาเมือง จึงได้ยกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติการ โดยจัดกำลังเพิ่มเติม จากกองพันทหารม้าที่ 7 และกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 จำนวน 2 กองร้อย เข้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดน พื้นที่ อำเภอแม่สาย – อำเภอเชียงแสน และได้ทำการเคลื่อนย้ายกำลังเข้าพื้นที่ปฏิบัติการในวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เพื่อสกัดกั้นผู้ที่จะลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ไม่ให้เข้ามาในประเทศไทย นอกจากการเพิ่มเติมกำลังในส่วนของทหารแล้ว การดำเนินการในพื้นที่ตอนในโดยการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเข้าดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า บ้านเช่า บ้านพัก ในพื้นที่ชุมชน เพื่อค้นหาผู้ที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย อย่างต่อเนื่อง

เรื่องน่าสนใจ