กองกำลังผาเมือง Re -X-ray ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

450

กองกำลังผาเมือง Re -X-ray ประชาชนกลุ่มเสี่ยง พื้นที่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

     วันนี้ห้วงสายที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ.แม่สาย, ตม.จว.เชียงราย และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ ตรวจสอบ​ คัดกรอง​ บุคคลต่างด้าว และบุคคลกลุ่มเสี่ยงตามบ้านเช่า, หอพัก,  สถานประกอบการ และกลุ่มแรงงานในพื้นที่เกษตรกรรม,ไร่นา​ และสวนผลไม้​ ในพื้นที่อ.แม่สาย ,อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ โดยได้กำชับให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด​ พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด19 อย่างต่อเนื่อง