การทำเบเกอรี่โภชนบำบัดจากผลิตผลทางการเกษตร

1055

การทำเบเกอรี่โภชนบำบัดจากผลิตผลทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 29-30 มิย.-1 กค.2561 ณ สมาพันธ์SME ภาคเหนือตอนบน 2 ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา