การบวชป่า : บวชต้นไม้ พิธีบวชป่าและสืบชะตาขุนน้ำบ่อทราย กุศโลบายอนุรักษ์ป่าไม้

7346

พิธีบวชต้นไม้ขึ้น เพื่อต้องการยับยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และเพื่อเป็นกุศโลบายห้ามมิให้คนตัดไม้ทำลายป่า ต้นไม้ต้นใดที่ผ่านการบวชแล้ว ชาวบ้านจะไม่ตัดเด็ดขาด

ชาวตำบลบ้านถ้ำ องดอกคำใต้ จ.พะเยา สืบสานประเพณี การบวชป่า : บวชต้นไม้ พิธีบวชป่าและสืบชะตาขุนน้ำบ่อทราย ณ ป่าชุมชน ขุนน้ำบ่อทราย บ.ถ้ำ ม.5 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 26 กพ.2562 โดย ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านถ้ำ สภาองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่าย..