การประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOPนวัติวิถี อ.ดอกคำใต้

472

การประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOPนวัติวิถี อ.ดอกคำใต้ จำนวน 3 หมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายการขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 27 มิย.2561