การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานที่ จ.พะเยา

2090

https://www.youtube.com/watch?v=A3nXkof001o&feature=youtu.be

การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานที่ จ.พะเยา ประมาณ 500 ไร่ ทั่ ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ ประมาณ 200ไร่ เกษตรจำนวน 10 ราย โดย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวรผสมหลัง ม. ระยะการปลูกและระยะเก็บเกี่ยวขาย ระยะ 65-75 วัน ปลอดสารเคมี โรงงานรับซื้อ ราคาขาย กก.ละ 3.60 บาท นายพัฒนา วรรณพัฒน์ ผู้ประสานวานโครงการ โดยทาง ธกส.พะเยา สนับสนุนเงินทุน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท/ล้านบาท ส่งโรงงาน บ.ซันสวีท จำกัด จ.เชียงใหม่ สนใจปลูก ติดต่อ คุณปุย..จริยา วรรณพัฒน์ โทร.093-5544788