การอบรมเบเกอรี่โภชนบำบัดต่อยอดธุรกิจสร้างรายได้

664

การอบรมเบเกอรี่โภชนบำบัดต่อยอดธุรกิข ณ ศูนย์เรียนรู้SMEสู่ความมั่งคั่ง ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา..ระหว่าง 6-8 กค.2561 โดย สมาพันธ์SMEไทยภาคเหนือตอนบน 2 เป็นการต่อยอดเชิงธุรกิจและการตลาด กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ 12 คน..