การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย BMX thailand championship 2019

1988

การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย BMX thailand championship 2019ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สนามที่ 1 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 จังหวัดพะเยา.. พะเยา เจ้าภาพแข่งจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 26 มกราคม 2562 สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา เปิดการแข่งขันจักรยานBMX ชิง แชมป์ประเทศไทย ชิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ.สนามบีเอ็มเอ็กซ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา สนามที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ขึ้นโดยมีนักกีฬาจักรยานบีเอ็มเอกซ์ จากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันวันนี้ เพื่อทำการแข่งขันรอบคัดเลือกในแต่ละรุ่น และในวันสุดท้ายเป็นวันชิงชนะเลิศการแข่งขันพร้อมกับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี