ขอเชิญร่วม “เทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

881

ขอเชิญร่วม “เทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เปิดงานวันจันทร์ ที่ 19 พศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ วัดกู่ผางลาง ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา กิจกรรมภายในงาน“เทศกาลนับนกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ”ประกอบด้วย..• การประกวดภาพถ่าย นกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอ • การประกวด วิถีชุมชน อนุรักษ์นกยูงไทย • กาดคนเมืองล้านนา และผลิตภัณฑ์ “อาหารและของดีเมืองจุน” • ประกวดการทำหุ่นจำลองนกยูงไทยจากวัสดุธรรมชาติ • เวทีเสวนา “ชุมชนเครือข่ายอนุกรักษ์นกยูงไทย จังหวัดพะเยา เพื่อก้าวสู่วาระ พะเยาเมืองรักษ์นกยูงไทย” • การเปิดตัวชุมชนเครือข่ายนับนกยูงไทย • เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนพะเยา • นิทรรศการเชิงวิชาการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา • ดนตรีพื้นเมืองล้านนา • ขันโตกยามเย็น “ลานรักษ์ ข่วงนกยูง” ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานกันนะครับมาร่วมกันอนุรักษ์นกยูงไทยแห่งป่าเวียงลอให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป