ข้าวฮางงอกดอกคำใต้

2448

วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ผลิตข้าวฮางที่ได้จากการนำข้าวเปลือกมาแช่น้ำ เพื่อให้เกิดการงอกแล้วนำมานึ่ง ซึ่งถือเป็นการแปรรูปสมัยโบราณ เมื่อวันพุธที่ 13 มีค.2562 ผมพร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ลงเยี่ยมชมกลุ่มข้าวฮางงอกดอกคำใต้ ภายใต้ชื่อกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลิป่าต้นน้ำห้วยร่องสัก” ตั้งอยู่ที่เลขที่ 65 บ.ใหม่ หมู่ 2 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พิกัดนำทาง GPS ที่ N 19.04358 E 100.06628 ติดต่อข้าวฮางงอก ได้ที่ นายเหล็ก ทอมสมบัติ โทร.088-2605840 Line : 0882605480