ข้าวโพดนึ่งริมทาง บ.ร่มจิต ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้

1250

แวะอุดหนุนข้าวโพดสาลี ที่บ้านร่มจิต ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ทางไป อ.เชียงม่วน และ จ.น่าน ครับ..เชิญแวะอุดหนุน ข้าวโพดสาลีนึ่งสุก อุ่น ๆ ร้อน ๆ ครับ..