#ภูซาง ยังคงมีศรัทธาอย่างท่วมท้น ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะสงฆ์อำเภอภูซางร่วมกับอำเภอภูซาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ วัดปัวหล่าย ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา