คนภูซางผลิตสารชีวภัณฑ์ ไล่แมลงศัตรูพืชด้วยวิธีง่ายๆ

1585

เกษตรอำเภอภูซาง อบรมชาวบ้านผลิตสารชีวภัณฑ์ ไล่แมลงศัตรูพืช

วันนี้ ( 27 กันยายน 2561 ) นายการุณย์ มะโนใจ นวส.ชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอภูซาง จ.พะเยา พร้อมกับนางจงจิตต์ มาเทพ นวส.ชำนาญการ และนายเอกณัฏฐ์ จายหลวง นวส.ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตำบลเชียงแรง เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ ไล่ศัตรูพืช

นายการุณย์ เปิดเผย การเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการลงแปลงเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ถึงวงจรชีวิตของข้าวตั้งแต่เริ่มต้นหว่านเมล็ดข้าว ไปจนถึงเก็บเกี่ยว และ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ร่วมถึงศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา แมลงตัวดีมีประโยชน์ แมลงศัตรูข้าว เพื่อให้ธรรมชาติควบคุมกันเอง ลดการใช้สารเคมี สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เอง ลดต้นทุนการผลิต ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้น

โดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ใช้วัตถุดิบในชุมชนที่มีอยู่ทั่วๆไป เช่น ข่าตะไคร้ใบมะกรูด สาบเสือ (เมืองวาย)ดีงูว่า(ค้างคาวดำ)ขมิ้น มาทำเป็นสารชีวภัณฑ์ สารไล่แมลง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อให้เกษตรกรนำไปขยายผลเพื่อใช้ในนาของเกษตรกรต่อไป

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยาทีวี )