คลิปแรกจากมือถือของฉัน!

640

ผลงานการผลิตสื่อของเด็กๆ ที่ผ่านการอบรมการใช้มือถือ โดยห้องเรียนมือถือ#พะเยาทีวี ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ

ติดตามไดทางลิงก์นี้ https://youtu.be/z4kqxO-XxD0