ความมั่นคง ปลอดภัยของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา

653

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนครินทร์ พะเยา เป็นโรงเรียนประจำที่นักเรียนต้องพักประจำอยู่ในหอพักและในโรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัย ที่นี่จึงมีนโยบายและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ทั้งทางด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน และ ความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน และคณะครูอาจารย์ที่นี่…