Dream Phayao-ChiangRaiPost Covid-19

เราจะอยู่ร่วมกันในสถานการณ์โควิด-19 นี้อย่างไร ถ้ากำลังใจและการแบ่งปันยังมีอยู่ เราจะฟื้นฟูและพัฒนาเมืองของเราเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปด้วยกัน. มาฝันและลงมือทำกิจกรรม ที่นี่ เร็วๆ นี้

คำสั่งผู้เดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้าสู่เชียงราย

-

คำสั่งผู้เดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้าสู่เชียงราย

ศูนย์ติดตามสถานการณ์ COVID 19 เชียงราย

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้ – ลงทะเบียนรายงานตัวในแอปพลิเคชั่นไลน์ สแกนคิวอาร์โค๊ด “เชียงรายสวัสดี” และแอพพลิเคชั่นไทยชนะ – ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองแบบเข้มข้น และให้กักตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะห่างระวังกัน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย งดเว้นการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรวมคนจำนวนมาก สถานบันเทิง หากมีอาการ ไข้ ไอ เป็นหวัด จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

เรื่องน่าสนใจ