คืบหน้าเวนคืนที่ดินพะเยา รถไฟเด่นชัย-พะเยา-เชียงราย-เชียงของ

3048

ข่าวภาคสนามโดยนักข่าวชุมชน สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับพะเยาทีวี เรื่อง ความคืบหน้าการเวนคืนที่ดินเส้นทางรถไฟสาย เด่นชัย เชียงราย เชียงของ ที่ผ่านจังหวัดพะเยา