ข่าวภาคสนามโดยนักข่าวชุมชน สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับพะเยาทีวี เรื่อง ความคืบหน้าการเวนคืนที่ดินเส้นทางรถไฟสาย เด่นชัย เชียงราย เชียงของ ที่ผ่านจังหวัดพะเยา