งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภช ๑๐๘ ปีและของดีอำเภอปง

592

งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ ต่อ

ต่อ งานบวงสรวงเจ้าพ่อนองเรือคำ สมโภช ๑๐๘ ปีและของดีอำเภอปง วันที่ 7-13 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอปง

โพสต์โดย พะเยาทีวี เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020

งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ สมโภช ๑๐๘ ปีและของดีอำเภอปง วันที่ 7-13 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอปง

งานบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำ

งานบวงสรวงเจ้าพ่อนองเรือคำ สมโภช ๑๐๘ ปีและของดีอำเภอปง วันที่ 7-13 มกราคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอปง

โพสต์โดย พะเยาทีวี เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020