งานประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 23 วัดดอยกู่ไก่แก้ว..”มีระเบียบ ถูกวินัย ได้พิวินัยกรรม อาจารย์กรรมดี สถานที่สัปปายะ

1947

https://www.youtube.com/watch?v=T0mPbKjFQSg&feature=youtu.be

งานประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 23 ..”มีระเบียบ ถูกวินัย ได้พิวินัยกรรม อาจารย์กรรมดี สถานที่สัปปายะ

สำนักปฏิบัติธรรมวัดดอยกู่ไก่แก้ว อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ณ ที่วัดดอยกู่ไก่แก้ว ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อเดือน 4 เหนือ แรม 4 ค่ำของทุกปี( 2 ใต้)

วันที่ 24 มกราคม 2562 ขอปริวาส วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ขออัพพาน มีบวชชี นุ่งขาว ห่มขาว ไม่โกนผมรักษาศีล 8 ตลอดงาน

ให้เตรียมอัฐ บริขาร บาตร กรด มาเอง..ขอเชิญคณะศรัทธาร่วมตักบาตรตอนเช้าทุกวัน ในวัดดอยกู่ไก่แก้ว

งดบิณฑบาตนอกพื้นที่ ไม่มีวิทยากรรับเชิญ พระครูบาเจ้าใต้อ๋อง กู่ไก่ห้วยก่ำพร้อมคณะสงฆ์และศรัทธาวัดดอยกู่ไก่แก้ว ติดต่อร่วมทำบุญ โทรศัพท์ 0 8 5- 0 4 0 0 7 4 8 และ 0 8 2 -8 9 1 9 2 6 9

ทาน..ศีล..ภาวนา..ให้เกิดทรัพย์เป็นเจ้าภาพอาหาร 1 มื้อมื้อละ 2,500 บาท เป็นเจ้าภาพน้ำปานะ ตอนเช้า 1 มื้อมื้อละ 2, 000 บาท และเป็นเจ้าภาพน้ำปานะตอนกลางวันและตอนเย็น มื้อละ 1,500 บาท ด้วยความปรารถนาดีจากพระครูบาเจ้าไต้อ๋องกู่ไก่ห้วยก่ำ พร้อมคณะสงฆ์และศรัทธาวัดดอยกู่ไก่แก้ว