งาน “ข่วงคุ้มครองละอ่อนเจียงคำ สืบสานวัฒนธรรม” สร้างสรรค์สื่อออนไลน์

1916

งาน “ข่วงคุ้มครองละอ่อนเจียงคำ สืบสานวัฒนธรรม” สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรม สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน เย็นวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จ.พะเย