จังหวัดพะเยาก้าวสู่ปีที่๔๒ ผู้ว่าฯฮีโร่เชิญชวนกันมาร่วมพัฒนา

1910

จังหวัดพะเยาก้าวสู่ปีที่ ๔๒ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เชิญชวนชาวจังหวัดพะเยาร่วมกันพัฒนา ในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑