จั๊ว : วิถีเขียวบ้านสันติสุข

451

จั๊ว แปลว่า เขียว นี่คือ ตัวอย่างเรื่องราวของเด็กๆ บ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา กับวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ ติดตาม…เร็วๆ นี้

โครงการ นวัตกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน วิถีเขียว ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(การผลิตสบู่เหลวล้างมือ) เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด 19 ภายใต้โครงการของ สสส. สสย. Thai pbs

กำกับและถ่ายทำ นายณัฏฐชัย มาตา นายรุ่งสุริญัณ สุนันต๊ะ

นำแสดงโดย นักเรียนโรงเรียนสันติสุข อำนวยการสร้าง ผู้อำนวยการวาที สมศรี

มดข่าว#พะเยาทีวี ร่วมสนับสนุน