จากพะเยาถึงเจ้าพระยา : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล

215

กว่า 19 ปีกับการอยู่อาศัยในจังหวัดพะเยา ทั้งบทบาทอาจารย์/นักวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา และทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีมุมมองการพัฒนาเมืองพะเยาในเชิงนวัตกรรมทางสังคมที่น่าสนใจ ติดตามชมได้ใน “จากพะเยาถึงเจ้าพระยา” พะเยาทีวี ดำเนินรายการโดย ชัยวัฒน์ จันธิมา