จิตอาสาญาติธรรมบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลพะเยา

1393

โรงพยาบาลพะเยา – กลุ่มจิตอาสา “ ญาติธรรม “ ร่วมบริจาคเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.พะเยา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ช่วงบ่ายของวันนี้( 11 สิงหาคม 256 ) ที่ โรงพยาบาลพะเยา จ.พะเยา กลุ่ม”ญาติธรรม” ซึ่งเป็นการรวมตัวของบรรดาจิตอาสาและนักธุรกิจในจังหวัดพะเยา ได้รวมตัวกันเพื่อนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์ในห้องผ่าตัดไปมอบให้ รพ.พะเยา โดนมี นพ.ชูพงษ์  สุขพร้อมสรรพ นายแพทย์ศัลยกรรมโรงพยาบาลพะเยา เป็นผู้รับมอบ

น.ส.สุคำ  กอบคำ เจ้าของร้านกอบคำการพิมพ์ แกนนำของกลุ่มเปิดเผยว่า กลุ่มญาติธรรม เป็นการรวมกลุ่มของบรรดาจิตอาสาและนักธุรกิจกลุ่มเล็กๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆตามวาระและโอกาสที่สำคัญๆ ซึ่งการช่วยเหลือไม่มีรูปแบบตายตัว บางสิ่งเป็นข้าวของเครื่องใช้ บางทีเป็นสิ่งของและบางทีเป็นเงินสด เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ หรือองค์กรที่ได้รับความช่วยเหลือนำไปใช้ได้ตรงความต้องการอย่างแท้จริง

น.ส.สุคำ กล่าวต่อไปว่า สำหรับครั้งนี้ มีผู้บริจาคเป็นเจ้าของกิจการประกอบด้วย โรงโม่แป้งศรีสยาม ห้างทองพรภักดี  บริษัท ห้างทองโต๊ะกังกิ้มล้วง จำกัด ร้านศุภภัณฑ์  ร้านเคี่ยนไท้ง้วน  ร้านยายน้อยแก้วเทพ  นางสาวรัตน์ติยา  ฝึกฝน และร้านกอบคำการพิมพ์

สำหรับการบริจาคเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าตัดครั้งนี้ประกอบด้วย กรรไกรตัดชิ้นเนื้อ กรรไกรตัดไหม ชามรูปไต ถ้วยสแตนเลสใส่น้ำยาทำแผล ทำความสะอาดก่อนผ่าตัด เป็นต้น ซึ่งทางแพทย์ของโรงพยาบาลพะเยาจะได้นำไปใช้ประโยชน์การผ่าตัดต่อไป 

นพพร ทาทาน /พะเยาทีวี รายงาน