ชมตุงแขวนที่..ชุมชนบ้านแสนสุข หมู่ 9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

1114

ชุมชนบ้านแสนสุข หมู่ 9 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา ระยะทางจากจังหวัดพะเยา ประมาณ 75 กิโลเมตร ใกล้ตัวเมืองอำเภอปง เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางที่ตั้งของโรงพยาบาลอำเภอปง ณ ที่อาคารเอนกประสงค์

ที่นี่..คือที่รวมกลุ่มของสตรี ผู้สูงอายุ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เขากำลังทำ “โคมแขวนล้านนา” สำหรับงานปะเวณียี่เป็งล้านนา

เป็นที่รวมกลุ่มทำกิจกรรมด้านอาชีพ และอนุรักษ์สืบสานโคมแขวนล้านนาพื้นเมืองเหนือของเรา นำโดย นายจักรพงษ์ มาแดง ผู้ใหญ่บ้าน เขากล่าวว่า

จากกระดาษ ซึ่งเปื่อยยุ่ยง่าย เปลี่ยนมาเป็นผ้าแทน ทำให้โคมแขวนมีความมั่นคง ใช้ได้นาน อีกประการหนึ่งเพื่อความสามัคคีของคนในชุมชน หากได้มีการทำกิิจกรรมร่วมกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ก็จะทำให้ผู้สูงอายุไม่เหงาอยู่ที่บ้านคนเดียว”

นอกจากนี้แล้วผู้สูงอายุที่นี่ยังได้มีการจักสานสวิงตักปลา และจักสานกระชังสำหรับใส่ภาชนะต่าง ๆ อีกด้วย..

แนวคิดหลักก็คือ การอนุรักษ์ศิลปะโคมแขวนล้านนาให้คงสืบสถาพรต่อไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน และหากจำหน่ายได้ ก็จะเป็นผลพลอยได้ด้านอาชีพเสริม รายได้ และการมีงานทำของสตรีและผู้สูงอายุในหมู่บ้านแสนสุขแห่งนี้..

อีกประการหนึ่ง ก็จะเกิดผลดีต่อสุขภาพจิต เกิดความสามัคคี ความเข้มแข็งของชุมชนก็จะเกิดขึ้นตามมา…

และที่ชุมชนบ้านแสนสุขแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติการก่อร่างสร้างชุมชน และยังเป็นแหล่งต้นกำเนิดของลำน้ำยมอีกด้วย..