ชมวิถีชีวิต อาชีพ และชุมชนเผ่าเย้าที่ชุมมชนบ่อเบี้ย

726

ชมวิถีชีวิต อาชีพ และชุมชนเผ่าเย้าที่ชุมมชนบ่อเบี้ย วันนี้..ชุมชนบ่อเบี้ย หมู่ 6 ตบ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ได้ร่วมกับหน่วนงานราชการ พัฒนาปรับปรุงเป็น ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเบี้ย..ท่านสามารถเยี่ยมชมวถีชีวิตในชาวบ้าน การทำมาหากิน ภูมิปัญญาต่าง ๆ ชมบ่อน้ำผุดธรรมชาติ ตาดปู่เข่ง แหล่งน้ำที่เทลาดยาวเรียกกันว่า “ตาด” เล่นน้ำเย็น ใส ๆ เยี่ยมกลุ่มจักสานไม้ไผ่ กลุ่มสตรีทำไม้กวาดดอกหญ้า ที่นี่ได้จัดบริการบ้านพักโฮมสเตย์..เริ่มแรกจำนวน 5 หลัง ราคาย่อมเยาว์ สามารถทกิจกรรมร่วมกับเจ้าของบ้านได้ และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ชมวิถีชุมชนเผ่าเย้า บ.บ่อต้นสัก,น้ำตกธารสวรรค์ที่วนอุทยานดอยภูนา, วัดพระธาตุภูปอ, พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ และล่องแก่งลำน้ำยม ที่ บ.หนองกลาง เป็นต้น..