ชาวพะเยาและพะเยาทีวี-อ่านค่าววิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือน้องๆที่ติดถ้ำหลวง ดอยนางนอน

1827

ขอวอนเทพไท้ ไหว้เจ้าสิงขร
ตี้ดอยนางนอน ถ้ำหลวงเอกอ้า
ผีสางนางดง เจ้าพงโป่งฟ้า
หื้อปากั๋นมา จ่วยนั้น
13 ลูกหลาน หายเข้าหลืบจั้น
หลายวันบ่ได้ ออกมา
ถ้ำหลวงมืดมิด บ่ฮู้ทิศา
หนตางออกมา น้ำก็ไหลถ้วม
ใจ๋เหยใจ๋ ป๋านจักขาดด้วน
บ่เป๋นขบวน หนีน้ำ
ปิต๋ามารดา ห่วงหาเจ้นล้ำ
น้ำต๋าหม่าเบ้า ไหลริน
ห่วงหาลูกน้อย บ่มีหยังกิ๋น
ไค่มุดแผ่นดิน ไปหาลูกเต้า
สุดเสียงฮ้องหา มาต๋าหล่อเบ้า
แม่มาฮับเอา ลูกฮัก
หลายคืนวัน หลั่งลงฝนซัด
ลัดไหลถั่งเข้า ถ้ำฮู
ไหลลอดฮอดปื้น น้ำปิดผะตู๋
บ่จ่างลอดฮู ออกมาจากถ้ำ
ฝนเหยฝน ขอยั้งเตี่ยมถ้ำ
หื้อน้ำต่ำลง เหียนั้น
ขุนเขานางนอน วอนไหว้หลายจั้น
หันใจ๋ลูกเต้า โหยริน
หิวปอแสบต๊อง บ่ห่อนได้กิ๋น
น้ำต๋าหลั่งริน ไค่ปิ้กคืนบ้าน
กั๋วจักวำวาย หัวใจ๋สะต๊าน
บ่หันวงศ์วาน ปี้น้อง
ติ้บเตพเตวา เจิญมาพร้ำพร้อม
จ่วยกั๋นเปิดอ้า ตางเดิน
จี้ตางบอกน้อง ตี้น้ำตื้นเขิน
จุ่งปาน้องเดิน ออกได้จากถ้ำ
หลอนว่าลูกหลาน หาญกล้าปากล้ำ
หลอนปะแล้ดกำ ว่าฮ้าย
จักขอสูมา ลาลดขดค้าย
โตสาใหญ่น้อย ตึงมวล
นับตั้งแต่นี้ อยู่ดีศรีขวัญ
ลูกหลานตึงมวล ปลอดภัยเน้อเจ้า…
สุขี ตีฆา กู่คนเน้อเจ้า…
……
29/6/61 ชาวพะเยาและพะเยาทีวี ขอส่งแรงใจสนับสนุนคณะทำงานช่วยเหลือน้องๆและทีมหมูป่า . ด้วยบทคร่าวแบบพื้นบ้านล้านนา โดย คุณอภิชาติ กันยะมี กรรมการพะเยาทีวี 29/6/61 #ถ้ำหลวง