ชุมชนบ้านเปื๋อยเปียง..ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัติวิถี ปี 2561

2520

ชุมชนบ้านเปื๋อยเปียง..ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัติวิถี ปี 2561 บ.เปื๋อยเปียง หมู่ 14 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ชุมชนที่อยู่ติดกับตัวอำเภอเชียงคำ เพียงระยะทาง 1 กิโลเมตรเท่านั้น ที่นี่..ชุมชนได้เริ่มรวมกลุ่มกันร่วมบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งการพัฒนาจุดเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว ป่าชุมชนเปื๋อยเปียง ไร่กูดหวาน โรงสีชุมชน และภูฟาร์ม เป็นต้น…ติดต่อท่องเที่ยวที่ นายมิตร สองสีใส โทร.089-9973268.