รายงานภาคสนามจากนักข่าวสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับพะเยาทีวี เรื่องการเตรียมความพร้อมรับการเปิดด่านถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา .