ชุมชนอิ่วเมี่ยนบ้านผาแดง..ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี อ.แม่ใจ จ.พะเยา ปี 2561

3045

ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี อ.แม่ใจ จ.พะเยา ปี 2561 ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าเมี่ยน หรือ เย้า สัมผัสกับอาชีพการทำไร่กาแฟ และสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติและทิวเขากันสวยงาม ติดต่อสอบถามข้อมทูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมที่ นายรัฐศาสตร์ สันติโชคไพบูลย์ ผู้นำชุมชน โทร.084-3691302