ชุมชนไทลื้อสันปูเลย เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี

2316

ชุมชนไทลื้อสันปูเลย เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัติวิถี ที่มีการบริหารจัดการด้านแหล่งท่องเที่ยว บริการที่พักโฮมสเตย์ นวดแพทย์แผนไทย การปั่นจักรยานชมป่าชุมชน ชิมผลไม้ตามฤดูกาล และที่สำคัญก็คือ การสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวไทยลื้อ ที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน และ ไว้สาพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ติดต่อท่องเที่ยวที่ นางสมจิตร ศรีกัญญา ผู้ใหญ่บ้านสันปูเลย โทร.085-7088689