ซอล้านนา เรื่อง ตำนานเมืองพะเยา ตอนที่ 1 (ซอปี่จุม)
ศิลปินขับซอล้านนา : ศักดิ์สิทธิ์ แม่ใจ – พัชรี ศรีล้านนา
ประพันธ์บทซอ : ศักดิ์สิทธิ์ แม่ใจ
ศิลปินนักดนตรีล้านนา : ปี่ก้อย-เก่ง วัชรินทร์ / ปี่กลาง-แจ๊ค กวินท์ / ปี่เล็ก-เอ ดวงดี / ซึง-โหน่ง อนุกูล
Sound Engineer : เบริ์ด วิศรุต / ห้องบันทึกเสียง I am CNX เชียงใหม่
เก่ง วัชรินทร์ (หัวหน้าโครงการ , ศิลปินนักดนตรีล้านนา และ Executive Producer – Creative Organizer ) สร้างสรรค์การผลิต
โครงการ การขับขาน การขับซอ และดนตรีพื้นบ้านล้านนา นวัตกรรมสื่อพื้นบ้าน สร้างสรรค์สังคม 2 และ กิจกรรม สืบสานศิลป์ ฝากไว้ในแผ่นดินล้านนา โดยการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์