ซอพื้นเมือง แสงไทย สายทิพย์

1137

ศูนย์การเรียนรู้ ซอพื้นเมือง แสงไทย สายทิพย์ ผู้สอน นายไทย ทิพย์เนตร ชื่อที่ใช้ในการแสดง แสงไทย สายทิพย์ สถานที่ตั้ง อยู่บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ ๑๒ ต. ปง อ. ปง จ . พะเยา รหัสไปรษณีย์ ๕๖๑๔๐ เบอร์โทรศัพท์ ๘๑-๙๘๐๑๒๓๐