ดูนกยูงข่วงกิ่วแก้ว วัดกิ่วแก้วนอก หมู่ 8 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา

1134

ดูนกยูงข่วงกิ่วแก้ว วัดกิ่วแก้วนอก หมู่ 8 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา เมื่ิอเย็นวันอาทอตย์ที่ 4 พย.2561 เวลา 15.00 น.