ตลาดพะเยาอาเขต..อีกมุมหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่ท่านอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน

854

ตลาดพะเยาอาเขต ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพะเยา จ.พะเยา วันนี้..ก็พาท่านมาพบกับอีกมุมมองหนึ่ง ที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน ที่นี่ยังมีวิถีชีวิตของชาวเมืองพะเยา ที่ยึดอาชีพการทำมาค้าขายเลี้ยงครอบครัวเป็นหลัก ได้มาชุมนุมกันที่นี่ ยึดพื้นที่กันตรงนี้ทำมาค้าขายที่ “ตลาดพะเยาอาเขต”… ตลาดพะเยาอาเขต เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ ตั้งแต่เมื่อไรไม่ได้มีใครจดบันทึกไว้ ก็สันนิฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่า ต่ยเลยกันเลยทีเดียว เป็นแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้า อาหารสด พืชผักสวนครัว ผลไม้ เครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่ม ที่นี่..เปิดกันตลอดวัน เริ่มเช้าตรู่ตีสี่ตีห้ากันเป็นต้นไป…