ตำรายาสมุนไพรโบราณ..ที่กำลังจะสูญสิ้นไปกับสังขารของลุงอ้าย ทองชัย บ.ห้วยหม้อ

1719

ในยุคนี้จะเห็นได้ว่า การแพทย์ทางเลือกกลายเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของสังคมที่กำลังได้รับความนิยมไม่แพ้ไปกว่าการแพทย์ตะวันตก เนื่องจากผลข้างเคียงของยาที่มีผลต่อร่างกายของยาเคมี ทำให้คนไทยเริ่มหันมาสนใจการรักษาตามแบบฉบับพื้นบ้านเดิม แต่ยังคงเอาไว้ซึ่งความทันสมัยที่มีการประยุกต์เอาเทคโนโลยีบางส่วนเข้ามาใช้ร่วมด้วย เป็นการผสมผสานระหว่างแพทย์ทางเลือกและแพทย์ปัจจุบันที่ลงตัวกันมากขึ้น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการแพทย์แผนไทยที่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่ตกทอดจากบรรพบุรุษอันยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน

ปราชญ์สมุนไพรวัย 84 เปิดตำราโบราณปรุงยาสมุนไพรก่อนที่จะสูญหายไปตามกาลเวลา และขาดการถ่ายทอดสู่รุ่นปัจจุบัน..

ลุงอ้าย ทองชัย เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2477 ปัจจุบันอายุ 84 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านห้วยหม้อ เลขที่ 39 หมู่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ปราชญ์ล้านนาวัย 84 ปี จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้ายยาสมุนไพร ถ่ายทอดวิชาแพทย์แผนไทย ตำราสมุนไพรพื้นบ้าน จากใบลานและกระดาษสาโบราณที่ได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษถึง 3 ชั่วอายุคน ให้กับผู้สนใมจ ได้สืบทอด เกรงว่าในอนาคตจะสูญหายไปกับกาลเวลา

ลุงอ้าย..ได้นำตำราใบลานและกระดาษสาที่บันทึกเป็นตำราสมุนไพรพื้นบ้าน ที่ได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาแล้วถึง 3 รุ่น ออกมาถ่ายทอดความรู้ให้กับคนทั่วไปได้เข้าไปเรียนรู้ เพื่อให้ช่วยกันสืบสานภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายไป รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะให้กับหมอพื้นบ้าน

ตำราโบราณนี้ทำจากใบลาน บันทึกตำรายาสมุนไพรพื้นบ้านเป็นภาษาล้านนา มีอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี คุณปู่บอกว่าตนเองอายุมากแล้ว เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง หากเสียชีวิตไปก็ไม่ต้องการให้ภูมิปัญญานี้สูญหาย

จึงนำออกมาเผยแพร่ให้มีผู้สืบทอดโดยตำรานี้บอกถึงวิชาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อใช้ในการบำบัดอาการป่วย อัมพฤกษ์อัมพาต โรคปวดเมื่อยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จับเส้นเอ็นตามร่างกาย

การแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนโบราณ เป็นความรู้ที่สืบทอดต่อ ๆ กันมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ จากในอดีตที่ไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาให้การช่วยเหลือ ชาวบ้านที่เจ็บป่วยจึงต้องหันไปพึ่งพาหมอที่อยู่ตามชุมชนหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียง ซึ่งหมอเหล่านี้ก็มีการนำเอาความรู้มาจากตำราบันทึกประสบการณ์ และการบอกเล่าจากหมอรุ่นเก่า กลายเป็นที่พึ่งพิงสำหรับชาวบ้านมาช้านาน..

ติดต่อพูดคุยกับลุงอ้าย ทองชัย โทร.064-9844743 พิกัดตำแหน่งGPS ที่บ้าน N 19.14193 E 99.81447