หน้าแรก มดข่าว#พะเยาทีวี ตู้ปัน(ไม่)สุข : ผลงานพี่โพนี่คิดส์

ตู้ปัน(ไม่)สุข : ผลงานพี่โพนี่คิดส์

ผลงานคัดสรรร่วมกับ โพนี่คิดส์/โพนี่เฮาส์

-

                

          สถานการณ์โควิด ๑๙ ทำให้เกิดการช่วยเหลือแบ่งปันทางสังคมในหลายรูปแบ    ตู้ปันสุข คือ ตัวอย่างที่สร้างกระแสในโลกโชเชี่ยลทั้งด้านบวกและลบอย่างไร

Must Read

ผู้เฒ่าฝั่งแวนสร้างกลุ่มอาชีพเพิ่มรายได้สู่เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ออกสู่ตลาด

แม้ว่าทุกวันนี้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นั้น ยังพบอยู่ให้เห็นทุกวัน ทำให้ชาวบ้านหลายคนในทุกพื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่เริ่มต้องปรับการอยู่ในรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้น ซึ่งจะพบว่าหลายคนเริ่มจะหันทำงานเป็นเจ้านายตัวเอง และอีกหลายคนก็เริ่มที่จะหันมากลับบ้านเกิดเพื่อที่จะทำไร่ทำสวนหางานเล็ก ๆ น้อย ๆ ทำ ก็เหมือนที่บ้านฝั่งแวน ม.11 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา แห่งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เห็นจะมีผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะเยอะบวกกับสถานการณ์ในเรื่องของโควิดก็ทำให้วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านแห่งนี้เปลี่ยน ทั้งนี้ทางกำนัน ต.เชียงบานซึ่งเป็นชาวบ้านฝั่งแวนแต่กำเนิดก็ได้หาสิ่งต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดรายได้แก่ชาวบ้านและชุมชนสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้ง ผู้สูงอายุและชาวบ้านก็ไม่ต้องมานั่งเครียดอยู่แต่ที่บ้านในการที่จะออกไปไหนมาไหนไม่ได้ ทั้งนี้ก็ได้มีการร่วมกลุ่มที่ชื่อว่าสัมมาชีพขึ้นเพื่อที่จะมาร่วมทำการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากไม้ไผ่ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์จากธรรมชาติที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นด้วย นายนพดล...