ถ่ายทอดสด : Phayao Learning City พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้

278

Phayao Learning City พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพะเยา

Phayao Learning City

Phayao Learning City พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพะเยา

Posted by พะเยาทีวี on Wednesday, November 11, 2020