ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน-ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 ที่อู่ วีไอพี พะเยา

840

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน-ช่างสีรถยนต์ ที่อู่ วีไอพี พะเยา โดยความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และ ภาคเอกชน โดย อู่ วีไอพี มอเตอร์พะเยา มีพนักงานช่างของอู่วีไอพี เข้ารับการทดสอบ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 15-16 กพ.2562 ณ ที่อู่วีไอพีมอเตอร์พะเยา…