ทอผ้าบ้านฮวก : ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

658


วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ พัฒนาการอำเภอแม่สรวย รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูซาง พร้อมด้วย นักวิชาการชำนาญการพัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทั้งนี้ได้ติดตามและให้คำแนะนำกลุ่มทอผ้าบ้านฮวก ในการนำแบบลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ไปใช้ในการทอผ้า ผลิตและพัฒนารูปแบบผ้าทอของกลุ่มให้มีความทันสมัย สวยงามและโดดเด่นยิ่งขึ้น ณ กลุ่มทอผ้าบ้านฮวก ตำบลภูซาง จังหวัดพะเยา

สพอภูซาง จังหวัดพะเยา:รายงาน