ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 50 รูป โครงการประเพณีตักบาตรเทโว

2044

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 50 รูป โครงการประเพณีตักบาตรเทโว เนืีองในวันออกพรรษา ปี 2561 วันศุกร์ 25 ตค.2561 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณทางขึ้นนบันไดนาค วัดกู่ผางลาง หมู่ที่ 9 บ.ร่องหาด ต.ห้วยข้างก่ำ อ.จุน จ.พะเยา… เรียนเชิญ..ทุกท่านเที่ยวอำเภอจุน กิจกรรมท่องเที่ยวใน “เทศกาลนับนกยูง” ข่วงนกยูงก้่วแก้ว และข่วงนกยูง 69 ณ วัดกู่ผางลาง ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา แห่งนี้ ในวันที่ 19 ตค.2561..