ทีมล้านนาไฟต์ติ้งพะเยาสร้างชื่อเป็นตัวแทนประเทศเดินทางเผยแพร่ศิลปมวยไทย

1733

โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในแอฟริกา 4 ประเทศ ได้แก่ เคนยา เอธิโอเปีย โมซัมบิก และแอฟริกาใต้ ของกระทรวงการต่างประเทศ ได้เริ่มขึ้นแล้วที่กรุงไนโรบี เคนยา โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายโสรัจ สุขถาวร ผู้อำนวยการกองการทูตวัฒนธรรม กรมสารนิเทศ ได้นำคณะครูและนักมวยไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ “ครูดิน” วิทวัส ค้าสม แห่งค่ายลานนาไฟท์ติ้งมวยไทย และโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม workshop มวยไทย พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬามวยไทยสำหรับเยาวชนที่หมู่บ้าน Silanga ในชุมชน Kibera ด้วยความร่วมมือกับ Trinity Boxing Club องค์กร Fight for Peace และ Kilimanjaro Initiative โดยคณะนักมวยไทยได้แสดงการไหว้ครูและมวยโบราณ ณ ลานกีฬาของหมู่บ้าน ซึ่งมีชาวบ้านจำนวนมากในชุมชนให้ความสนใจมาชมการแสดงอย่างคับคั่ง

กิจกรรมข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจด้านการทูตวัฒนธรรม และการทูตเพื่อการพัฒนาของกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ระหว่างวันที่ 4 – 7 กุมภาพันธ์ 2562โดยใช้กีฬามวยไทยเป็นสื่อกลาง เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนในชุมชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนช่วยลดปัญหาความรุนแรงทั้งในครอบครัวและสังคม รวมทั้งพัฒนาสุขภาวะของคนในชุมชนอีกด้วย

ข่าว/ภาพ กระทรวงการต่างประเทศ