#เชียงคำ..”ต้นผึ้งยักษ์”..ดงป่าเปื๋อยเปียง คนโอบรอบ จำนวน 27 คน ในพื้นที่ของป่าดงเปื๋อยเปียง หมู่ที่ 14 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ปัจจุบันได้เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTO Pนวัตวิถี อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ยุทธภูมิ นามวงศ์ รายงาน