ท่องเที่ยวชมชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี อ.เชียงคำ จำนวน 5 ชุมชน

1362

ท่องเที่ยวชมชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี อ.เชียงคำ จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย บ.สันปูเลย ม.8 ต.อ่างทอง,บ.ทุ่งมอก ม.2 ต.เชียงบาน,บ.ทุ่งบานเย็น ม.13 ต.หย่วน,บ.ประชาภักดี ม.13 ต.ร่มเย็น และ บ.เปื๋อยเปียง ม.14 ต.หย่วน…