ท่องเที่ยวชมวิถีพอเพียงไทลื้อบ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

2036

บ.ท่าฟ้าเหนือ หมู่ 9 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา การท่องเที่ยวชุมชนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา ขอพาท่านไปรู้จักและสัมผัสกับชุมชนชาวไทลื้อ ที่ตั้งอยู่ติดกับฝั่งลำน้ำยมเส้นเลือดใหญ่ของการเกษตรของชุมชนแห่งนี้….วันนี้ที่นี่ยังอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวไทลื้อดั้งเดิมไว้อย่างแนบแน่น มีมนต์เสน่ห์ ที่รอรับการเข้าไปเยี่ยมเยือนของทุก ๆ ท่าน

ติดต่อสอบถามข้อมูลท่องเที่ยว นายปั่น มูลศรี ผู้ใหญ่บ้านท่าฟ้าเหนือ โทร.087-1869835