..”ท่องเที่ยวชุมชนOTOPนวัตวิถี อ.เมืองพะเยา”..รายการพะเยาทีวี “ม่วนใหนไปฮั่น”ทุกวันพุธ

2002

รายการพะเยาทีวี “ม่วนใหนไปฮั่น”ทุกวันพุธ เวลา 12.00 น.-12.30 น.ดำเนินรายการโดย นายยุทธภูมิ นามวงศ์ และ คุณปุย..จริยา วรรณพัฒน์ พะเยาทีวี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.พะเยา วันนี้นำเสนอชุมชนท่องเที่ยว อ.เมืองพะเยา บ.ตุ่นใต้ ม.1,7 บ.ทุ่งกิ่ว ม.10 ต.บ้านตุ่น,บ.ร่องไฮ ม.1 ต.แม่ใส และ บ.งิ้วใต้ ม.6 ต.บ้านสาง….ขอขอบคุณพะเยาทีวี ไว้ ณ ที่นีี..