ท่าเรือโบราณ บ.ทุ่งกิ่ว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี

3788

ท่าเรือโบราณ บ.ทุ่งกิ่ว ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี..ที่นี่..เป็นอีกมุมหนึ่งของวิถีชีวิตคนรอบกว๊านพะเยา ฝั่งทางทิศตะวันตกของกว๊านพะเยา ยังมีให้ท่านเห็นถึงความเป็นธรรรมชาติ อันงดงาม ชาวบ้านยังยึดอาชีพการประมงพื้นบ้าน และที่นี่มีเรื่องราวของวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนรอบกว๊าน ที่ท่าเรือโบราณแห่งนี้…. ท่าเรือโบราณ…ตั้งอยู่ที่ ชุมชนบ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ภายใต้การบริหารจัดการดูแล ส่งเสริม โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ที่มุ่งพัฒนาสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา…. …พาท่านไป “ท่าเรือโบราณ”…ท่องเที่ยวชุมชน…โอทอปนวัตวิถี บ้านทุ่งกิ่วหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา… ชมวิถีชีวิตของคนหลายกว้านกว้านติดกับเทือกเขาดอยหลวงอันเหยียดอันยาว..เปรียบประดุจมังกรนอนสงบนิ่ง.. ท่าเรือโบราณท่านจะได้ชมเรือโบราณของบ้านทุ่งกิ่วเรือโบราณมีอายุมากกว่า 70 ปีโดยมีพ่อรวย ขาวแสงและพ่อมูล เครือสาร ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านสันกว๊าน ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบันท่านทั้งสองได้เสียชีวิตแล้วเป็นผู้สร้างเรือโบราณลำรี้.. ตัวเรือโบราณทำมาจากไม้สักเคียน มีความยาว 8 วา ในสมัยก่อนใช้เรือลำนี้ไว้เพื่อรับส่งผู้คนและใช้ขนส่งสินค้าข้ามฟากจากบ้านสันกว๊านไปยังตัวเมืองพะเยา และในเดือนใดที่มีข้างขึ้น 15 ค่ำและข้างแรม 15 ค่ำจะต้องมีการบูชาแม่ย่านางเรือโบราณลำนี้โดยใช้เครื่องเซ่นไหว้เรือ จะต้องใช้ข้าวดำ ข้าวแดงในการบูชา..ถ้าเดือนใดไม่มีการบูชาเรือชาวบ้านบอกว่าเรือจะลอยลำออกจากฝั่งไปปักหัวลงกลางกว๊านพะเยา แต่ถ้าเดือนใดไม่มีการบูชาเรือ ชาวบ้านบอกว่าเรือจะลอยออกจากฝั่งไปปักหัวลงเองกลางกว๊านพะเยาแต่ถ้าได้มีการบูชาแล้วเรือก็จะโน้มตัวเรือลงมาแล้วลอยกลับเข้าฝั่งเอง.. ชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัติวิถี บ้านทุ่งกิ่วแห่งนี้…จะเป็นที่ท่องเที่ยว พักผ่อนของผู้คนที่สนใจความเป็นธรรมชาติ สงบเงียบ และทุก ๆ มุม ท่านจะเห็นบรรยายกาศที่งดงามแบบดั้งเดิม ธรรมชาติ อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ท่านอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน… ติดต่อสอบถามการท่องเที่ยว ที่ นายบุญทิศ ไทยกุล ผู้ใหญ่บ้าน โทร. 082-7266837