ธรรมมาสโบราณที่วัดตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา

1201

ธรรมมาสโบราณที่วัดตุ่นใต้ หมู่ที่ 1 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เชิญท่านเยี่ยมชม “ธรรมมาสโบราณ” อายุกว่า 150 ปี ที่ยังมีความสวยงาม และมีความสมบูรณ์แบบ ตั้งอยู่ที่วัดตุ่นใต้

ในส่วนของธรรมาสโบราณที่วัดตุ่นใต้แห่งนี้ จะมีอายุในราว 100 ถึง 150 ปี ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ชัดเจน โดยเทียบจากประวัติศาสตร์ของเมืองพะเยาอันเก่าแก่
ธรรมมาสโบราณจะประกอบไปด้วยชิ้นส่วน 4 ส่วนด้วยกันประกอบไปด้วยสส่วนตัวฉัตร และยอดฉัตร เป็นลักษณะระฆังคว่ำ ส่วนตัวธรรมมาสและส่วนฐานของธรรมมาส มีความสวยงามและแข็งแรงมาก

การประกอบในส่วนของตัวทำมาดนั้นในสมัยก่อนโดยสกุลช่างใช้วิธีการประกอบส่วนต่างๆโดยไม่ใช้เหล็ก แต่จะใช้ไม้สลักสามารถเชื่อมต่อส่วนต่างๆเข้ากันอย่างลงตัว และมีความแข็งแรงมาก

มีความเป็นเอกลักษณ์คือลายกระแสจีนและใช้แก้วโบราณหรือแก้วอังวะซึ่งมีความพิเศษกว่าแก้วปัจจุบันคือสามารถดัดรูปทรงเข้าเป็นรูปดอกบัวรูปหัวใจคนอื่นๆได้หมดนี่คือความสามารถของแก้วที่เรียกว่าแก้วอังวะ

และใช้น้ำยาเชื่อมที่เรียกว่ายางหักมาใช้เป็นตัวเชื่อมในส่วนประกอบต่างๆของตัวธรรมมาส และท่านยังสามารถเยี่ยมชมเครื่องสูงที่เก่าแก่อีกด้วย..

สอบถามข้อมูลธรรมาสโบราณ วัดตุรนใต้ได้ที่ พระจิรพงศ์ วรลาโภ วัดตุ่นใต้ หรือ นายวิจิตร ใหม่นา ผู้ใหญ่บ้าน โทร.098-1307603